383386_

Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 383–386

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/69387

Joachim Kowalski, Katarzyna Szaulińska, Marek Jarema

FREE POLISH FULLTEXT:
List do Redakcji. W poszukiwaniu definicji „procesu psychotycznego” – refleksje i wątpliwości

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Letter to Editor. In search of definition of the term “psychotic process” – thoughts and doubts

no summary


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,196)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus (153 pkt)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP