895_896

Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 895-896

DOI:  http://dx.doi.org/10.12740/PP/63339

OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISM / BOOK AND JOURNAL's REVIEWS

Grzegorz Mączka

FREE POLISH FULLTEXT:

Bartosz Grabski: PODSTAWY BADANIA PSYCHIATRYCZNEGO DLA STUDENTÓW, LEKARZY, PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

BOOKS AND JOURNALS REVIEWS

Grzegorz Mączka

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Bartosz Grabski: INTRODUCTION TO PSYCHIATRIC ASSESSMENT FOR STUDENTS, PHYSICIANS, PSYCHOLOGISTS AND PSYCHOTHERAPISTS

no summary

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 0,884)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP