_153_154

Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 153–154

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/66788

Alina Wilkowska, Jerzy Landowski

FREE POLISH FULLTEXT:
List do redakcji. Depresja i cytokiny – inne spojrzenie. Odpowiedź autora

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Letter to Editor. Depression and cytokines – a different perspective. Author’s response

no summaryISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Czasopismo dofinansowane
ze środków DUN MNiSW


RODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,196)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP