_155_157

Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 155–157

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64244

Ewa Czerwińska-Jakimiuk

FREE POLISH FULLTEXT:
Recenzja. Grzegorz Iniewicz. Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących

FREE ENGLISH FULLTEXT:
Book review. Grzegorz Iniewicz. Minority stress in bisexual and homosexual persons. In search of risk factors and protective factors

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, stron 261, Wydanie I

no summary


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Czasopismo dofinansowane
ze środków DUN MNiSW
Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,010)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports+48  518-330-994
kontakt z Biurem KRW PTP